Företagsevent

Annonsplats till salu

Romele Blåsorkester är en symfonisk blåsorkester med ca 30 personer i varierande ålder.

Orkestern består av amatörmusiker som tycker det är roligt att spela tillsammans och att spela för andra. Vi spelar med samma glädje och inlevelse både det mera strikta och det som svänger. Vi gör ett femtontal framträdanden varje år. Då framträder vi med allt från kyrkomusik till underhållningsmusik och marschmusik. Som blåsorkester tycker vi om att spela originalmusik, sådant som är skrivet speciellt för blåsorkester.

Varje år genomför vi också en större konsert helt eller delvis i egen regi och vi har vid ett flertal tillfällen gjort orkesterresor utomlands. Romele Blåsorkester leds av en professionell dirigent som är vår konstnärliga ledare med ansvar för repetitioner och framträdanden.

Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst samtal om hur vi kan hjälpa till att profilera er samtidigt som ni stödjer det lokala kulturlivet till glädje för många i Lund med omnejd.