Saxofon

sax

Saxofon är ett blåsinstrument av metall som räknas till träblåsinstrumenten på grund av sin konstruktion med ett enkelt rörblad, där ljudet alstras, och att den har fler än två öppningar.

Saxofon har anknytning till jazzmusiken som ett av de populärare instrumenten inom genren.
Saxofonen är vanligtvis förknippad med populärmusik, storbandsmusik och jazz,
men ursprungligen var saxofonen avsedd för orkester- och militärmusik.
Saxofonen har också använts flitigt av många dansband.

Saxofonen skapades på 1840-talet av Adolphe Sax och den 22 juni 1846  fick han patent på musikinstrumentet.
Adolphe Sax var född i Belgien och verkade både som instrumentmakare, flöjtist och klarinettist.
Han var även upphovsman till althornet.

Saxofonen finns flera olika varianter och de vanligaste är sopransaxofon, altsaxofon, tenorsaxofon och barytonsaxofon.

Romeles saxofonsektion:

Thomas Berge – altsaxofon
Camilla Tullberg – altsaxofon
Lars Hahne – tenorsaxofon
Eric Rossi – tenorsaxofon
Bengt Lundin – barytonsaxofon
Jenny Rudolfsson – barytonsaxofon