Slagverk

slagverk

Ett slagverksinstrument har ofta uppgiften att driva orkestern genom åstadkommandet av en konkret rytm. Det finns två olika sorters slagverk, vilka är membranofoner (vilka kommer närmast det vi beskriver som trummor) och idiofoner (de sistnämnda kan delas upp i icke stämda och stämda).

Slagverk används också ofta för att skapa specialeffekter i ett orkesterstycke. Vid mäktiga partier får exempelvis inte sällan cymbalen utrymme att glänsa med sitt starka, distinkta läte. Slagverk kan också skapa melodier, förutsatt att instrumentet som spelas är en stämd idiofon, t.ex. xylofon.

Romeles slagverkssektion:

Fredrik Jacobsson

Slagverkarna

Slagverkarna