Slagverk

slagverk

Slagverk eller percussion är ett samlingsnamn för slaginstrument som används i en ensemble eller orkester.
Dessa instrument spelas direkt med händerna eller någon form av träpinnar.

Slagverk brukar delas in i två grupper:

Membranofoner:

  • Pukor
  • Tamburiner
  • Övriga trummor

Idiofoner (stämda eller icke stämda):

  • Xylofon
  • Marimba
  • Klockspel
  • Cymbaler

Ett slagverksinstrument har som grundläggande uppgift att genom en bestämd rytm driva orkestern.
Men slagverk kan också användas för specialeffekter (cymbaler) eller att spela melodier (xylofon).

Romeles slagverkssektion:

Fredrik Jacobsson

Slagverkarna

Slagverkarna