Träblås

Träblåsinstrument kan, trots att namnet inte antyder det, tillverkas av en mängd olika material. De härstammar från enkla flöjter. Det finns olika familjer av träblåsinstrument, återigen beroende på hur ljudet alstras, och samtliga familjer finns ofta representerade i en orkester.

De delas upp i följande undergrupper:

  • Rörbladsinstrument (enkla rörblad)
    En del av ett vassrör är fasthållet på munstycket, med hjälp av en rörhållare som man lägger mot underläppen. När luften blåses in sätter den så kallade “tungor” i vibration, därigenom skapas ljudet. Tonerna justeras med hjälp av hål, kontrollerade av klaffar, i instrumenten. Olika toner skapas beroende på vilka hål som täcks för och vilka som hålls öppna.
  • Rörbladsinstrument (dubbla rörblad)
    Här har vi istället dubbla rörblad, som består av två vassdelar som formats och bundits ihop. Dessa placeras sedan mellan läpparna. När luften blåses in sätts tungor i vibration, precis som i rörbladsinstrument med enkla rörblad. Hål, kontrollerade av klaffar, avgör tonhöjd även här.
  • Flöjtinstrument
    Luften inuti flöjten sätts i rörelse genom att flöjtisten blåser över munstyckets kant. Luften sätts sedermera i svängning då den slår i en kant.