Baryton-Eufonium

eufonium

Eufonium är tenormedlemmen inom tubafamiljen. Namnet härstammar från grekiskans euphonos (välljudande), vilket är en träffande beskrivning av Eufoniets vackra klang. Eufoniet är skapat i slutet av 1800-talet, varför det inte så ofta förekommer i symfoniorkestrar. I stället används instrumentet i olika blåsensembler, där det även tilldelas solopartier. Omfånget hos Eufoniet är imponerande fyra oktaver.

Trots att baryton och eufonium har samma register och därmed lika långa rör (ca 250 cm) skiljer det mycket i utseende, uppbyggnad och klang. Sett till funktion i orkestern är det ingen skillnad i register – inget instrument är avsevärt högre eller lägre än det andra. Däremot i klangen finns det mycket större skillnad, vilket främst har med instrumentets borrning att göra. Detta gör att en baryton inte har lika mycket massa, och blir således lättare/mindre. Klangen ligger någonstans mellan trombon och eufonium – beroende på den som spelar.

Romeles barytonsektion:

Kristina Lanthén – eufonium
Susanne Claesson – baryton