Trumpet

trump

Trumpet och kornett har det högsta tonregistret bland bleckblåsinstrumenten.

Trumpeten återfinns både i blåsensembler, som signalinstrument i det militära, och inte minst i symfoniorkestrar.

Genom att variera anblåsning i trumpeten, kan de olika naturtonerna frambringas utan att använda ventilerna. Men för att kunna ta toner mellan naturtonerna måste man förändra längden på luftpelaren inuti instrumentet genom att med ventilerna koppla in en eller flera extra rörslingor.

Romeles trumpetsektion:

Lars Pettersson
Claes af Klinteberg
Hanna Bengtsson
Anneli Svensson

Brass sektionen

Brass sektionen