Trombon

trombon

Dragbasun eller trombon – kärt barn har många namn.  Trombon härstammar från italienskans trombone som betyder “stor trumpet”.
I stället för klaffar har trombonen en dragmekanism för att ändra tonhöjden. Draget är steglöst och de sju dragpositionerna som används, ändrar tonhöjden en halvton nedåt. Draget gör att trombonen lämpar sig väl för glissandon (glida mellan toner) vilket används flitigt i dixieband.
Trombonen är orkesterns ljudmässigt starkaste instrument.

Romeles trombonsektion:
Anders Dahl
Peter Björling
Rune Anderberg