Presentation

Romele Blåsorkester är en symfonisk blåsorkester med ca 30 personer i varierande ålder. Vi spelar klarinett, flöjt, oboe, saxofon, trumpet, horn, eufonium, trombon, tuba och slagverk.

Orkestern består av amatörmusiker som tycker det är roligt att spela tillsammans och spela för andra. Vi spelar med samma glädje och inlevelse både det mera strikta och det som svänger. Vi gör ett femtontal framträdanden varje år. Då framträder vi med allt från kyrkomusik till underhållningsmusik och marschmusik. Som blåsorkester tycker vi om att spela originalmusik, sådant som är skrivet speciellt för blåsorkester.

Varje sammanhang ställer sina unika krav på hur vi framträder. Till exempel kan vi marschera i en parad eller liknande, som vi ofta gör i samband med storhelger eller högtidsdagar, och vi leds då av en tamburmajor. Ibland framträder vi även i mindre ensembler om två till fem personer ur orkestern, exempelvis vid friluftssgudstjänster. Och vem vet, helt plötsligt kanske Romeles egen damorkester kommer och överraskar på ditt kalas.

Varje år genomför vi också en större konsert helt eller delvis i egen regi och vi har vid ett flertal tillfällen gjort orkesterresor utomlands.

Romele Blåsorkester leds av en professionell dirigent som är vår konstnärliga ledare med ansvar för repetitioner och framträdanden.