Klarinett

klarinett

Klarinett är ett träblåsinstrument med enkelt rörblad. Den är ett mångsidigt instrument som används flitigt inom flera olika musikstilar, alltifrån folkmusik till jazz och klassisk musik.

Föregångaren till dagens klarinett presenterades av Johann Christopher Denner år 1690.
Dess tonområde liknade trumpetens (clarino) och instrumentet fick därför heta clarinett – liten trumpet.

Dagens klarinett är utrustad med över tjugo klaffar, vilket gör den känd för att kunna framställa många olika klangfärger.

Romeles klarinettsektion:

Stephan Borgehammar  (även essklarinett)
Thomas Craven-Bartle
Torbjörn Andersson
Åsa Sand
Annika Mattsson
Frida Möllerberg             basklarinett

Klarinett sektionen

Klarinettsektionen