Klarinett

klarinett

1690 var året då Johann Christopher Denner presenterade sitt nya musikinstrument – en klarinett. Den liknande blockflöjten men hade annorlunda borrning och klaffar. Den visade sig vara dominant i ungefär samma tonläge som trumpeten, varför det fick namnet klarinett (betyder liten trumpet). Klarinetten introducerades i symfoniorkestern strax efter det att Barocken lämnade över till Wienklassicismen.

Dagens variant är utrustad med många klaffar, vilket bilden ovan tydligt visar. De är över tjugo stycken, och används för att kontrollera hålen som avgör tonhöjd. För alla musikinstrument med enkelt rörblad används en del av ett vassrör som hålls fast på munstycket med en rörhållare, vilken läggs an mot underläppen. Klarinetten är känd för att kunna framställa många olika klangfärger.

Att detta graciösa instrument är så populärt både i klassisk musik, jazz, och flera andra musikstilar beror till stor del på dess fantastiska tonomfång. Lägsta tonen är lilla e, ungefärlig nedre gräns hos många damaltar. Högsta är fyrstrukna c som ligger en bra bit över gränsen hos de flesta sopraner! Omfånget är lite olika beroende på i vilken ton klarinetten är stämd, men vi talar inga stora skillnader.

Världens första klarinett utmärkte sig från andra träblåsinstrument som redan fanns genom att ha en cylindrisk borrning (alla andra träblåsinstrument med enkla rörblad hade konisk borrning). Under tidens gång har träblåsinstrumentet utrustats med fler klaffar för att utöka dess omfång och möjliggöra spelandet av det “saknade b:et” som på grund av konstruktionen inte ens var spelbart i början. Än idag har amatörklarinettister svårt för att producera det där b:et. Den äldre klarinetten var stämd i C, medan den som används idag är stämd i Bb. Den modernare klarinetten fastställdes med hjälp av den duktige musikern Iwan Müller (1786-1854) på 1810-talet.

Romeles klarinettsektion:

Stephan Borgehammar  (även essklarinett)
Thomas Craven-Bartle
Torbjörn Andersson
Åsa Sand

Klarinett sektionen

Klarinettsektionen