Spela med oss

Vill du spela med oss?

Vi repeterar varje måndag på Helgeandsgården på Klostergården i Lund kl. 18:15-21:00.

Vi har inga inträdesprov men ett grundläggande krav är att du behärskar ditt instrument, kan läsa noter samt har viss orkestervana. Det viktigaste är att du tycker det är roligt att spela tillsammans med andra.

Många av våra musikanter är personer som gick på kommunal musikskola eller spelade i ungdomsorkester som unga men som slutade en bit upp i tonåren. Några har varit med i studentorkestrar eller andra blåsorkestrar och musikkårer men har slutat på grund av arbete, familj eller liknande. Så småningom har förutsättningarna för orkesterspel öppnats igen.

Andra musikanter har börjat spela på “gamla dar”, helt från början. Det kan vara via barnen som har börjat spela vilket har väckt intresse och nyfikenhet. Efter några år med lärare och självstudier har man hittat Romele Blåsorkester. Alltså går det att lära sig spela på gamla dar också.

Vi välkomnar givetvis alla som vill spela med oss men för närvarande har vi störst behov av
FLÖJT, FAGOTT, BASKLARINETT, VALTHORN.

Är du intresserad av att prova på så skicka ett mail till info@romeleblasorkester.se så kontaktar vi dig. Berätta gärna lite om dina musikaliska erfarenheter samt vilket instrument du spelar.