Hedersmedlemmar

Romele Blåsorkester utser hedermedlemskap till särskilt förtjänstfulla musiker som av olika anledningar slutat spela med oss.

Stefan Svanström, tenorsaxofon
Bengt Johansson, altsaxofon
Börje Nilsson, trumpet
Richard Bengtsson, trumpet

Stort tack för alla värdefulla insatser genom åren!

Bild 080

Stefan Svanström tar emot hedersdiplomet av ordförande Ola Ohlsson

Bild 083

Richard Bengtsson, tidigare ordförande, flankeras av dirigenten Jeanette Eliasson Dahl och nuvarande ordförande Ola Ohlsson